Invordering en aansprakelijkheid.

Als u aangifte doet voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, legt de inspecteur normaliter op enig moment een aanslag op. Ook kan de inspecteur op eigen initiatief aanslagen opleggen, zoals voorlopige aanslagen of navorderingsaanslagen. Nadat de inspecteur de aanslag heeft vastgesteld, moet u binnen een bepaalde termijn een bedrag betalen of heeft u recht een teruggaaf. Als u aangifte doet voor bijvoorbeeld de omzetbelasting of loonheffingen, komt er normaliter geen aanslag aan te pas en moet u op eigen initiatief de aangegeven verschuldigde belasting afdragen. Zodra het om de betaling van een belastingschuld gaat of om een teruggave van belasting, heeft u niet meer te maken met de inspecteur, maar met de Ontvanger. Stel dat u een belastingschuld niet kunt betalen, wat dan? Wellicht kunt u gebruik maken van een betalingsregeling of kan de belastingschuld geheel dan wel deels worden kwijtgescholden. Of u heeft een dwangbevel ontvangen van de deurwaarder van de Belastingdienst. Hoe nu verder? Oplettendheid is dan geboden. De Ontvanger heeft bij de invordering van belastingschulden buitengewoon veel bevoegdheden. Hij gaat voor op bijna alle andere schuldeisers. De Ontvanger kan bijvoorbeeld beslag leggen op uw bezittingen en deze op een executieveiling verkopen als u in gebreke blijft met het betalen van de belastingschuld.

Indien u bestuurder bent van een BV en aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Ontvanger u in privé aansprakelijk stellen voor de belastingschuld van de vennootschap. Bij een onjuist of niet tijdig handelen kunnen de nadelige gevolgen aanzienlijk zijn. Bij dit soort kwesties is het daarom van groot belang dat tijdig de juiste actie ondernomen wordt richting de Belastingdienst.

Deskundige bijstand daarbij is in onze optiek onontbeerlijk. De belastingadviseurs en advocaten van Russo Van der Waal hebben de nodige expertise en ervaring op dit gebied in huis en informeren u graag nader over wat zij voor u kunnen betekenen als u tegen een probleem met de Ontvanger aanloopt.