Belastingadvies

Russo Van der Waal heeft fiscaal advocaten en belastingadviseurs. De fiscaal advocaten hebben een focus op het procederen tegen de fiscus en de belastingadviseurs hebben als focus het fiscaal adviseren in de brede zin van het woord. Daarbij zijn de fiscaal advocaten ook onderlegd op het gebied van het materiële belastingrecht en niet alleen het formele recht: de advocaat is ook adviseur en kijkt niet alleen naar achteren, hij of zij kijkt ook naar voren. De belastingadviseur heeft ook grondige kennis van het formele recht en is dus in staat om in de advisering rekening te houden met mogelijke weerstand van de fiscus in de toekomst.

De adviseurs hebben allen een grondige opleiding en een gedegen ervaring. De focus ligt daarbij op ondernemingen en vermogende particulieren en particulieren die vermogend aan het worden zijn. Dat betekent dat Russo Van der Waal vooral kennis en ervaring heeft op het gebied van het fiscale ondernemingsrecht, zowel nationaal als internationaal, en dan in het bijzonder wat betreft de (gewezen) DGA en familiebedrijven. Alles draait daarbij om het structureren van de belangen van de DGA en zijn of haar bedrijf met het oog op een financieel en fiscaal prettige toekomst.

De adviseurs zijn gewend om met complexe materie om te gaan, maar zijn ook gewend om daarbij creatieve oplossingen aan te reiken, natuurlijk altijd binnen de geldende regels. Zij zijn daarbij ook gewend om naast de ondernemer te staan en dus adviezen te geven waar zij zelf 100% achter staan.

Belastingadvies is in het algemeen een dure aangelegenheid. De kosten van opleiding en de moeite van het up to date en scherp blijven, waardoor niet ieder uur een declarabel uur is, maken belastingadvies een relatief luxeproduct. Russo Van der Waal snapt dat een ondernemer zich dit moet kunnen veroorloven en ook wat dit betreft vooraf het gevoel moet hebben en dat sprake is van een verantwoorde investering. Wij proberen ook wat dit betreft mee te denken en waar mogelijk vooraf heldere afspraken te maken over de totale kosten. Wij zijn dus niet beledigd als u vooraf een offerte wilt hebben. Een kennismakingsgesprek waar een en ander doorgenomen kan worden is sowieso zonder kosten, tenzij tijdens het gesprek al afgesproken wordt dat de relatie kan beginnen en het gesprek een adviesgesprek wordt. De ervaring leert namelijk dat de meester potentiële cliënten al tijdens het gesprek met ons aan de slag willen en, net als wij, direct willen doorpakken.