Praktijkgebieden

Personeel

Nederland kent een bijzonder gunstige regeling voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. Deze werknemers kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de zogenoemde 30%-regeling. Per 1 januari 2011 zal waarschijnlijk een nieuwe werkkostenregeling worden ingevoerd maar de 30%-regeling zal onverkort blijven bestaan.Lees meer over personeel

Emigratie

De fiscale positie van een ondernemer die in Nederland woont en aandeelhouder is in een bv in Nederland (dga) is vrij ongecompliceerd. De bv betaalt 20% tot 25,5% vennootschapsbelasting over haar winst. De dga betaalt tot 52% inkomstenbelasting over het salaris (box 1) en 25% inkomstenbelasting over dividenduitkeringen en verkoopwinst als de aandelen worden verkocht (box 2). De dga voelt een totale belastingdruk van rond de 50%.Lees meer over emigratie

Schenken en erven

Veel mensen hebben moeite met de belastingheffing over een erfenis. Begrijpelijk, want een goede rechtvaardigingsgrond ontbreekt. Hoewel de VVD vorig jaar nog heeft gepleit voor afschaffing, blijft de heffing per 1 januari 2010 bestaan. Deze is wel ingrijpend gewijzigd en kan voor uw eigen situatie de nodige gevolgen hebben. Lees meer over schenken en erven

Onroerend goed

Bij de overdracht van onroerend goed komen omzetbelasting en overdrachtsbelasting om de hoek kijken. Niet iedereen is zich daar altijd van bewust, zo blijkt onder andere uit talloze rechterlijke uitspraken waarin met name ondernemers onroerend goed kopen of verkopen zonder goed op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten inzake omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Dat een notaris wettelijk verplicht de overdracht van onroerend goed moet begeleiden, is niet altijd een garantie dat het goed gaat. Raadpleeg daarom ons kantoor in het geval u betrokken bent bij de overdracht van onroerend goed. Dat kan problemen achteraf voorkomen. Lees meer over onroerend goed

BTW

Sinds 1 januari 2010 gelden nieuwe regels voor de bepaling van de plaats van een dienst voor de BTW. Wanneer u een dienst verricht waarbij een ander land is betrokken, is het van belang vast te stellen of de Nederlandse BTW-wetgeving of de BTW-wetgeving van dat andere land van toepassing is op uw dienst. Ook wanneer u een dienst afneemt van een buitenlandse dienstverrichter, kan de vraag zich voordoen welke BTW-wetgeving van toepassing is op de dienst. Lees meer over BTW

Invordering en aansprakelijkheid

Indien de Belastingdienst u aansprakelijk stelt, is een goede kennis van het bestuursrecht en de invorderingswet onontbeerlijk. Het is van zeer groot belang dat u zich laat bijstaan door goede professionals. Russo Van der Waal heeft veel aansprakelijkheidsprocedures met de Belastingdienst succesvol afgewikkeld. Verder geven wij vaak succesvol advies over hoe u vooraf aansprakelijkheid kan voorkomen of de verhaalsmogelijkheden kan beperken. Lees meer over invordering en aansprakelijkheid

Fiscale procedures

Indien u het niet eens met een (navorderings)aanslag die de Belastingdienst aan u of uw vennootschap heeft opgelegd, kunt u hiertegen bezwaar maken bij de Belastingdienst en, zo nodig, beroep instellen bij de Rechtbank. Lees meer over fiscale procedures

Boete en fiscaal strafrecht

Stel de politie en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) staan bij u voor de deur. Aan u wordt meegedeeld dat u verdacht wordt van fiscale fraude en dat er zaken in beslag zullen worden genomen. Vervolgens wordt u aangehouden en naar een kantoor van de FIOD gebracht voor verhoor. Een bijzonder vervelende situatie uiteraard. Maar wat moet u nu doen? Lees meer over boete en fiscaal strafrecht

Buitenlands vermogen

Op 4 juni 2010 heeft de Staatssecretaris de jacht geopend op Nederlandse betrokkenen bij een Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (‘SPF’). Per 1 januari 2010 wordt het vermogen dat is ondergebracht in een SPF bij wetsfictie toegerekend aan de oprichter of zijn erfgenamen. Lees meer over buitenlands vermogen