Het Kantoor

Russo Van der Waal is een belastingadvies- en fiscaal advocatenkantoor. In totaal zijn aan het kantoor tien adviseurs en advocaten verbonden. Wij zijn op ieder onderdeel van het fiscale recht actief, zodat wij voor ieder fiscaal probleem een passende en praktische oplossing hebben. Niettemin hebben de meeste adviseurs en advocaten naast een gedegen algemene fiscale kennis een bijzondere specialistische fiscale kennis.

Hierbij valt te denken aan overnames en fusies, omzetbelasting, (internationale) loonbelasting en premieheffing en successie- en schenkingsrecht. Onze cliënten zijn al dan niet internationaal opererende ondernemingen, van heel groot tot klein en werkzaam op allerlei terreinen. Daarnaast werken wij voor vermogende particulieren, sportlieden en artiesten. Er is een vestiging in Almere en een vestiging in Amsterdam.

Onze filosofie is het zorgen voor panklare oplossingen zonder daarbij op de platgetreden paden te blijven. Een onconventionele opstelling is dus het uitgangspunt met inachtneming van een hoge norm van professionaliteit. Daarbij kan worden gerekend op een persoonlijke benadering.

Onze ambitie is niet qua omvang een zo groot mogelijke organisatie te worden. Onze ambitie is wel cliënten op een zo goed en zo persoonlijk mogelijke wijze bij te staan, waarbij iedere medewerker zichzelf maximaal kan ontplooien. Wij menen dat hiervoor slechts in een kleinere organisatie echt ruimte kan bestaan. Mede door haar omvang kenmerkt Russo Van der Waal zich dan ook door de informele, dynamische en humorvolle sfeer.