Welkom bij russo van der waal

Russo Van der Waal is een belastingadvies- en fiscaal advocaten- kantoor. In totaal zijn aan het kantoor tien adviseurs en advocaten verbonden. Wij zijn op ieder onderdeel van het fiscale recht actief, zodat wij voor ieder fiscaal probleem een passende en praktische oplossing hebben.

Onze filosofie is het zorgen voor panklare oplossingen. Een onconventionele opstelling is dus het uitgangspunt met inachtneming van een hoge norm van professionaliteit. U kunt rekenen op een persoonlijke benadering. Mede door onze omvang kenmerkt Russo Van der Waal zich door de informele, dynamische en humorvolle sfeer.

Lees meer over ons kantoor

De specialisten

Fiscaal sterk

Wij zijn op ieder onderdeel van het fiscale recht actief, zodat wij voor ieder fiscaal probleem een passende en praktische oplossing hebben. Niettemin hebben de meeste adviseurs en advocaten naast een gedegen algemene fiscale kennis een bijzondere specialistische fiscale kennis. Hierbij valt te denken aan overnames en fusies, omzetbelasting, (internationale) loonbelasting en premieheffing en successie- en schenkingsrecht.

Onze cliënten zijn al dan niet internationaal opererende ondernemingen, van heel groot tot klein en werkzaam op allerlei terreinen. Daarnaast werken wij voor vermogende particulieren, sportlieden en artiesten.

Lees meer over onze praktijkgebieden

Goede financiële resultaten zorgen uiteindelijk voor de continuïteit van iedere onderneming. Maar is dit altijd het primaire aandachtspunt van de ondernemer? Wij als fiscaal adviseur verzorgen een breed scala aan diensten. Gespecialiseerde adviezen op fiscaal juridisch terrein, bijvoorbeeld over de structurering van uw activiteiten (zoals in een holding) en verzorgen belastingaangiften voor met name de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

We hebben maar één ding aan het hoofd: uw belastingdruk zo laag mogelijk houden.

Lees meer over onze praktijkgebieden